Kde jiní končí, my začínáme……...

PORADENSTVÍ

MENU

PES MONTY INFORMUJE

Poradíme s likvidací rozsáhlejších technologických celků, navrhneme způsob demontáže, likvidace, provedeme kalkulaci výtěžnosti.